نویسنده = علی اصغر معینی پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری)

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1214-1240

محمد عباسی تشنیزی؛ غلامرضا صفرپور؛ حمید حسینی خواه؛ مریم عمادزاده؛ عاطفه بشارتی؛ فاطمه صفرپور؛ امید جاودان فر؛ علی اصغر معینی پور


2. گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 346-350

حمید حسینی خواه؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مهدی وحدتی؛ علی اصغر معینی پور؛ غلامرضا گرگیجی