نویسنده = رحیم وکیلی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از بی فسفونات‌ها در فیبرو دیسپلازی استخوان

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 874-878

رحیم وکیلی؛ محمد قره داغی؛ سمانه کوزه گران


2. بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 555-561

رحیم وکیلی؛ پیمان اشراقی؛ حسن متقی؛ سارا ملک آرا