کلیدواژه‌ها = اسپیرومتری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 701-708

ابوالفضل مظفری؛ مهدی غلامزاده بایس


2. اختلالات تنفسی در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 206-213

زهره یزدی؛ مجید سررشته داری؛ محمد علی زحل