نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرتروسکوپی ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 212-216]
 • آزمون تحمل گلوکز خوراکی مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 38-43]
 • آسیب رباط صلیبی ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 212-216]
 • آسیبها اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • آسم شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 44-49]
 • آناستوموز روده ای بررسی شروع زودرس تغذیه دهانی در موارد آناستوموز روده ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز مرکز تحقیقات سلامت کودکان تبریز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • آنتی ژن اختصاصی پروستات نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 172-176]
 • آنژیوگرافی بررسی مرگ و میر بیمارستانی و یکماهه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و ارتباط آن با عوامل خطر و یافته های آنژیوگرافی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 143-149]

ا

 • استاندارد طلایی مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • استرپتوکیناز عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • استرس اکوکاردیوگرافی بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج ) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • افت شنوائی اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 50-57]
 • افزایش اسید اوریک گزارش یک مورد بیمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمینه بیماری ذخیره گلیکوژن تیپ 1 مرکز تحقیقات روماتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 58-62]
 • اکسی متری اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 150-158]
 • الکتروکاردیوگرافی بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی12 لیدی استاندارد درانفارکتوس حاد بطن راست مرکز تحقیقات قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]
 • اینترفرون گاما بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 7-12]
 • انفارکتوس بطن راست بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی12 لیدی استاندارد درانفارکتوس حاد بطن راست مرکز تحقیقات قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]
 • انفارکتوس حاد تحتانی بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی12 لیدی استاندارد درانفارکتوس حاد بطن راست مرکز تحقیقات قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]
 • انفارکتوس میوکارد بررسی مرگ و میر بیمارستانی و یکماهه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و ارتباط آن با عوامل خطر و یافته های آنژیوگرافی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 143-149]

ب

 • بای پاس قلبی ریوی اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 50-57]
 • بزل مایع نخاع بررسی نتایج سی تی اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمری در بیماران مشکوک به مننژیت و با اختلال هوشیاری [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 105-112]
 • بستری بررسی علل عفونی منجر به بستری در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • بلوک اپیدورال اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 150-158]
 • بیماری ذخیره گلیکوژن تیپ 1a گزارش یک مورد بیمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمینه بیماری ذخیره گلیکوژن تیپ 1 مرکز تحقیقات روماتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 58-62]
 • بیماری روانپزشکی بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 230-237]
 • بیماری عروق کرونر بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج ) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • بیماری عفونی بررسی علل عفونی منجر به بستری در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • بیماری هیرشپرونگ پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 94-99]
 • بیهوشی کامل داخل وریدی اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 150-158]
 • بیو امپدانس تغییرات قبل و بعد از پیوند کلیه مایعات بدن و مقایسه آن با افراد طبیعی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 131-136]
 • بیوپسی نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 172-176]

پ

 • پاتولوژی بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]
 • پرهاکلامپسی مقایسه سطح سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی با حاملگی طبیعی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 80-85]
 • پره اکلامپسی مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • پروتئینوری مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • پروستات نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 172-176]
 • پرولیفراسیون بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 238-241]
 • پلی گونوم آویکولار بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 238-241]
 • پلورال افیوژن بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیمی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 69-74]
 • پلورزی سلی بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 7-12]
 • پمپ قلبی ریوی اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 50-57]
 • پیوند کلیه بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل مؤثر بر آن [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 207-211]
 • پیوند کلیه تغییرات قبل و بعد از پیوند کلیه مایعات بدن و مقایسه آن با افراد طبیعی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 131-136]

ت

 • تاکیکاردی بطنی گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 243-245]
 • تراکم معدنی استخوان بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل مؤثر بر آن [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 207-211]
 • ترانس آنورکتال میکتومی پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 94-99]
 • ترک اعتیاد تعیین فراوانی سوء مصرف مواد افیونی در بیماران با درد مزمن جسمانی به عنوان علت اصلی روی آوردن به مواد مخدر مراجعین به مرکز درمانی ترک اعتیاد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 83-93]
 • ترومای چشمی بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 217-223]
 • ترومبولیتیک ترا قلب ی عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • تست اتواکوستیک ایمیسیون اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 50-57]
 • تست پوستی پریک شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 44-49]
 • تصویر برداری رزنانس مغناطیسی ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 212-216]
 • تعویض خون ارزیابی نسبت بیلیروبین به آلبومین ه ب عنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان - دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 137-142]
 • تغذیه زودرس بررسی شروع زودرس تغذیه دهانی در موارد آناستوموز روده ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز مرکز تحقیقات سلامت کودکان تبریز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • تهویه تک ریوی اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 150-158]

ج

 • جداشدگی شبکیه بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 217-223]
 • جذب سنجی انرژی اشعه ایکس بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل مؤثر بر آن [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 207-211]

چ

 • چاقی بررسی اثر دو ماه ورزش پیاده روی بر یل پید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 100-104]

ح

 • حاملگی طبیعی مقایسه سطح سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی با حاملگی طبیعی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 80-85]
 • حساسیت و ویژگی بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی12 لیدی استاندارد درانفارکتوس حاد بطن راست مرکز تحقیقات قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]

د

 • دیابت بارداری مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 38-43]
 • داروهای روانپزشکی بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 230-237]
 • درد مزمن جسمانی تعیین فراوانی سوء مصرف مواد افیونی در بیماران با درد مزمن جسمانی به عنوان علت اصلی روی آوردن به مواد مخدر مراجعین به مرکز درمانی ترک اعتیاد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 83-93]
 • دژنراسیون لاتیس بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 217-223]
 • دیسپلازی آریتموژنیک بطن راست گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 243-245]
 • دستگاه تنفس بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 177-184]
 • دوبوتامین بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج ) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]

ر

 • ریزش جنب بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 7-12]
 • رینیت آلرژیک شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 44-49]

ز

 • زانو ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 212-216]
 • زردی نوزادی ارزیابی نسبت بیلیروبین به آلبومین ه ب عنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان - دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 137-142]

س

 • ساختمان بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 224-229]
 • ساکنین بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 224-229]
 • سالمندی بررسی علل عفونی منجر به بستری در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • سبت بیلیروبین به آلبومین ارزیابی نسبت بیلیروبین به آلبومین ه ب عنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان - دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 137-142]
 • سی تی اسکن بررسی نتایج سی تی اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمری در بیماران مشکوک به مننژیت و با اختلال هوشیاری [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 105-112]
 • سرطان بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیمی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 69-74]
 • سرطان پستان بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]
 • سرطان گردن رحم بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 238-241]
 • سقوط اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • سکته حاد قلبی عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • سگمان بسیار کوتاه پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 94-99]
 • سل بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیمی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 69-74]
 • سل بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 7-12]
 • سلیاک گزارش یک مورد بیماری سلیاک با ندولار رژنراتیو هیپر پلازی کبد [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 185-188]
 • سلنیوم مقایسه سطح سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی با حاملگی طبیعی [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 80-85]
 • سندرم ساختمان بیمار بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 224-229]
 • سندرم متابولیک بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 230-237]
 • سنکوپ گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 243-245]
 • سوء مصرف مواد ا فیونی تعیین فراوانی سوء مصرف مواد افیونی در بیماران با درد مزمن جسمانی به عنوان علت اصلی روی آوردن به مواد مخدر مراجعین به مرکز درمانی ترک اعتیاد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 83-93]
 • سوءهاضمه ارزیابی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • سوختگی اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • سونوگرافی بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]

ش

 • شاخص توده بدن بررسی اثر دو ماه ورزش پیاده روی بر یل پید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 100-104]
 • شیرخواران اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]

ع

 • عوارض گوارشی بررسی شروع زودرس تغذیه دهانی در موارد آناستوموز روده ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز مرکز تحقیقات سلامت کودکان تبریز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]

ف

 • فاکتورهای خطر عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • فیستول شریانی وریدی مقایسه میزان استفاده از کاتترهای موقت دیالیز و فیستول شریانی وریدی در هنگام شروع همودیالیز مزمن در بیماران با بیماری مرحله پایانی کلی ه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 75-79]

ق

 • قابلیت حیات میوکارد بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج ) [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • قند خون ناشتا مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 38-43]

ک

 • کاتترهای موقت دیالیز مقایسه میزان استفاده از کاتترهای موقت دیالیز و فیستول شریانی وریدی در هنگام شروع همودیالیز مزمن در بیماران با بیماری مرحله پایانی کلی ه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 75-79]
 • کاهش هوشیاری بررسی نتایج سی تی اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمری در بیماران مشکوک به مننژیت و با اختلال هوشیاری [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 105-112]
 • کلنیزاسیون قارچی بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 177-184]
 • کنترل آسیب اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • کهیر مزمن شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 44-49]

گ

 • گلسیون اسکور نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 172-176]
 • گلومانژیوما گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد 59 ساله [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 120-124]
 • گلوموس تومور گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد 59 ساله [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 120-124]

ل

 • لیپوپروتین سرم بررسی اثر دو ماه ورزش پیاده روی بر یل پید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 100-104]

م

 • مایعات بدن تغییرات قبل و بعد از پیوند کلیه مایعات بدن و مقایسه آن با افراد طبیعی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 131-136]
 • ماموگرافی بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]
 • مرگ و میر بررسی مرگ و میر بیمارستانی و یکماهه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و ارتباط آن با عوامل خطر و یافته های آنژیوگرافی [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 143-149]
 • معده گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد 59 ساله [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 120-124]
 • منحنی ROC مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 38-43]
 • منیسک ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 212-216]
 • مننژیت بررسی نتایج سی تی اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمری در بیماران مشکوک به مننژیت و با اختلال هوشیاری [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 105-112]
 • میوپی بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 4، 1390، صفحه 217-223]

ن

 • نقرس گزارش یک مورد بیمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمینه بیماری ذخیره گلیکوژن تیپ 1 مرکز تحقیقات روماتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 58-62]

و

 • و رزش پیاده روی بررسی اثر دو ماه ورزش پیاده روی بر یل پید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 100-104]

ه

 • هیپرپلازی رژنراتیو ندولر کبد گزارش یک مورد بیماری سلیاک با ندولار رژنراتیو هیپر پلازی کبد [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 185-188]
 • هیپرتانسیون پورت گزارش یک مورد بیماری سلیاک با ندولار رژنراتیو هیپر پلازی کبد [دوره 54، شماره 3، 1390، صفحه 185-188]
 • هلیکوباکترپیلوری ارزیابی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری [دوره 54، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • همودیالیز مقایسه میزان استفاده از کاتترهای موقت دیالیز و فیستول شریانی وریدی در هنگام شروع همودیالیز مزمن در بیماران با بیماری مرحله پایانی کلی ه [دوره 54، شماره 2، 1390، صفحه 75-79]