نویسنده = عباسعلی جعفری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 199-205

عبدالحسن کاظمی؛ جفری رابسون؛ دیوید دنینگ؛ علی زارعی محمود آبادی؛ عباسعلی جعفری


2. بررسی اتومایکوزیس در آذربایجان شرقی

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 233-238

عبدالحسن کاظمی؛ محمد نژاد کاظم؛ قدرت محمدی؛ میر رحیم سیاح ملی؛ صمد غیاثی؛ مسعود نادرپور؛ عباسعلی جعفری؛ پونه پاشاپور؛ غزاله داورنیا؛ مهدی ممی زاده؛ نجیبه اکبری راهنمای؛ ایران نوع خواهی


3. آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 411-418

عبدالحسن کاظمی؛ سید ولی رضویه؛ آرزو رضازاده؛ لاله پیرزه؛ مریم حسینی؛ مرتضی واحد جباری؛ سید جمال قائم مقامی؛ عباسعلی جعفری