نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 852-858

میترا برات زاده شکری؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی؛ علی‌رضا صفرزاده