پرسش‌های متداول

فرایند داوری مقاله چقدر زمان می برد؟

مدت زمان داوری مقالات بین 2 تا 3 ماه میباشد.

هزینه چاپ مقاله در مجله؟

نشریه  رایگان می باشد.

هزینه اشتراک مجله چقدر می باشد؟

در حال حاضر مجله به صورت Online می باشد.

بررسی دوسوکور همتا به چه معناست؟

تحت بررسی دوسوکور همتایان، نسخه خطی مورد بررسی ابتدا از تمام اطلاعات شناسایی قبل از ارسال به داوران حذف می‌شود تا هویت نویسندگان و داوران در طول فرآیند از هر یک از طرفین محرمانه بماند.
 آیا MJMS برای ارسال دست‌نوشته یا پردازش انتشار هزینه‌ای دریافت می‌کند؟

خیر. رایگان است.