یادنامه استاد فقید آقای دکتر مجتبی طبرستانی

مقدمه چاپ چهارم کتاب " خون شناسی پزشکی " به قلم استاد فقید، آقای دکتر مجتبی طبرستانی

بسمه تعالی

 

     ستایش خدای را سزاست که آیات نو القلم ومایسطرون رابه رسولش وحی داشت و آدم را به فراگیری علم و دانش امر فرمود و به اتسواران دانش ، فضیلت بخشید تاخلیفه خود و مسجود ملائک سازد .

نویسنده این سطوح با نسل جوان و پر استعداد این مرز بوم سخنانی دارد که در جملات زیر به آن سفارش می گردد .

عزیزان ، آن چه شما امروز می آموزید و یا می آموزندچنان چه درست بیاموزند نتیجه تحقیقات و زحمات مردان بزرگی است که از تسلسل این نسل ها در جهان به ما رسیده است وما نیز در آرزوی آموزش کوشیدیم تا به شما منتقل کنیم .

تمام معارف پزشکی چون میراثی به ما رسیده است ودر عین حال سپرده ای است که به دست شما به امانت گذاشته می ود تا سود جویید و بدان احترام گزارید و با کسب تجارب خود بدا بیفزایید و سرانجام شما نیز با کمال صداقت و امانت ودرستی به فرزندان خود بسپارید. ما نیز بنا به فرموده ی قرآن کریم " کل نفس ذائقه الموت " فناپذیریم ولی همین موجود فانی به یاری دانش و مواد پایدار حیات و ژآفرینش ، در عمر کوتاه خود ارزش هایی می آفریند که تحسین همگان و ارکان عالم را به همراه دارد و گاه عمر جاودان خواهد داشت !

چنان اصول یاد شده را مد نظر قرار دهید ، مفاهیم زندگی و تحقیق را به طور اصیل و صحیح درک خواهید کرد و در برابر اعصار و ملل مختلف جهان ارزش واقعی را کسب خواهید کرد.

بدون تردید شما عزیزان نیز در آینده ی نزدیک به درجات بالاتر ارتقا یافته و با دریافت مدارک خود ، کمر همت برای خدمت به این وطن اسلامی و مردم شریف و زحمتکشی که سال ها زیر بارستم و پارتی بازی و جهل بودند، خواهید بست . عزیزان ، من و شما پارتی بازی ها ، تبعیض ها و فقرها را لمس کرده ایم . ازاین بابت چه ستم ها بر ما رفته است ولی شما هستید که سعادت این مملکت و ملت را فراهم خواهید آورد . مطمئن باشید چنانچه در این رشته به فکر خدمت به مردم باشید ، سعادتمند خواهید شد . این همه وسایل ، دانش پیشرفته و تکنولوژی پزشکی که حاصل زحمات دانشمدان علوم پزشکی است به صورت مطالب مدون در دسترس شمااست .

   بی نهایت خرسندم که باعنایت حضرت حق ، امروز چاپ کتابی را به اساتید بزگوار ، همکاران گرامی و دانشجویان عزیز ، برومند و با نشاط این مرزو بوم تقدیم می دارم که به خاطر دارند درسرزمینی انقلابی و سعادتمند به سر می برند. هرچند استعمنارو استثمار سعی در خاموش کردن علوم درجهان سوم دارند مگر آن که به نوکری و اطاعت آنان اجابت شده باشد .

   از باب یادآوری باید گفت سرزمین ایران از دیر باز مهد تفکرات پزشکی د رعرصه جهان بوده است ول یامروز از باب یادگیری علم برای ما مسلمانان " اطلب العلم و لو با الصین " مصداق داشته و خواهد داشت و باید بزرگترین نقطه جهان رفت و علم آموخت تا در مرز خود کفائی دانشمندانی گرانقدر به وطن تحویل شود و از استضعاف فرهنگی بدرآیند .

حال که کاروان سخن به واپسین کلمات خود نزدیک می شود صادقانه عرض می کنم ، با وجه سعی و تلاش بسیار و صرف وقت وعمر خویش در نوشتار کتاب، هنوز چه بسیار مطالب گران سنگی است که در این کتاب قرار نگرفت و چنانچه عمری باشد در آینده به تکمیل وتجدید بنا اقدام خواهد شد . بنابراین ، جلد اول کتاب فقط به خون شناسی نظری و کاربردی اختصاص داده شده است و جلد دوم به بانک خون و هموستاز اختصاص خواهد یافت که کمک و استعانت ذات حق نهایت آرزو است . " و هو القاهر عباده و هو الحکیم الخبیر " او که پدید آورنده حیات و عمر انسانی است به عزت خود و کتاب و رسولش آرزوهای ما را برآورده سازد و عواقب ما را ختم به خیر کند .

 

 

                                                                                            دکتر مجتبی طبرستانی

                                                                                    استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد