نویسنده = فاطمه قانع شعرباف
مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان

دوره 58، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 175-184

فاطمه قانع شعرباف؛ محمد اسماعیلی؛ مهران بیرقی طوسی؛ مرجان اسماعیلی


بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج

دوره 58، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 106-111

محمد اسماعیلی؛ فاطمه قانع شعرباف؛ نجمه اسدی؛ مرجان اسماعیلی


بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان سندروم نفروتیک

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 859-865

محمد اسماعیلی؛ مرجان اسماعیلی؛ فاطمه قانع شعرباف؛ آنوش آذرفر


علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 291-294

فاطمه قانع شعرباف؛ محمد اسماعیلی