نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 32-41

شهربانو عالی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدایی؛ علی غنایی؛ فاطمه محرری