نویسنده = ���������� ������������ ������ ������ ������
دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 866-873

سید سیف اله بلادی موسوی؛ پروین لایق؛ عباس علی زراعتی؛ محمد رضا تمدن