نویسنده = سید مصطفی موسوی تکیه
بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 415-421

علیرضا شریفیان عطار؛ سید مصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ بابک ابراهیمی


مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 231-236

سیدمصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ احسان اله قربانیان