نویسنده = جمشید جمالی
ارزیابی عوامل مرتبط بر منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 547-554

زهرا عرب برزو؛ منور افضل آقایی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ امین سمیعی؛ جمشید جمالی؛ شهرزاد محمد زاده لاری


تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 505-515

عباس اسمعیل زاده؛ هادی باقری حسینی؛ سیدمهدی پاکدامن؛ جمشید جمالی