نویسنده = ������������ ������
مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 97-105

مهرعلی رحیمی؛ ندا ایزدی؛ الهام نیرومند؛ فاطمه رضوان مدنی؛ فرید نجفی؛ مژده عصاره زادگان؛ الهه رفیعی