نویسنده = �������� ������������ ����������
مقایسه تغییرات لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد قبل و بعد از شیمی درمانی

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 627-635

ناهید عین اللهی؛ نسرین دشتی؛ فریبا نباتچیان؛ میترا زارع بوانی؛ سکینه عباسی