کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

حلیمه صفدری؛ فرح نادری؛ فردین مرادی منش؛ بهنام مکوندی


رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 464-475

آسیه ذوقی؛ معصومه یاسایی؛ معصومه شجاعی


شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2293-2309

مهسا ناهیدی؛ زهرا میرزا حسین زاده مقدم؛ حامد تابش؛ لحیا افشاری صالح


اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

فرشته امینی؛ مرجان جعفری روشن؛ لیدا لیل آبادی


مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1030-1039

مسعود حسین پور زنوزی؛ محمدعلی رحمانی؛ محمدرضا زربخش بحری


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 785-801

زهرا علیایی؛ مسعود محمدی؛ کاظم انوری؛ سیدابراهیم حسینی


مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 276-287

مینو میری؛ شهرام وزیری؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ علیرضا محمودی راد


اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر پریشانی روانشناختی و افسردگی زنان متاهل قربانی خشونت خانگی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4338-4348

رکسانه گل محمد؛ مهسا قاسمی فیروزآبادی؛ زهرا عبدلی؛ هنگامه ساقیها


مقایسه افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به ام اس، دیابت، روماتیسم مفصلی و نارسایی کلیوی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4382-4389

زهرا درویشی بداق؛ حسنعلی ویسکرمی


اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

خدیجه فولادی؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3796-3808

نیوشا علائی فرد؛ حسن احدی؛ عظیم مهرورز؛ فرهاد جمهری؛ شیوا دولت آبادی


اثربخشی درمان شناختی– رفتاری بر افسردگی و اضطراب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3841-3852

محدثه درویشی؛ اقبال زارعی؛ کبری حاج علیزاده


تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی جانبازان PTSD

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3348-3356

ابتسام جاسمی زرگانی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان


مقایسه اثربخشی درمان ذهنی سازی و عاطفه هراسی بر کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی و افسردگی در زنان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2631-2641

طاهره حاج محمد حسینی؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی