کلیدواژه‌ها = عود
بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 829-834

محمد حسن مرادی نژاد؛ وحید ضیایی؛ سید مهدی مرعشی؛ زینب نصری نصرآبادی


مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 629-635

امین جهانی؛ پروین لایق؛ فرنوش یاری؛ مهدی اسدی


نتایج درمانی ثابت کردن رکتوم از طریق مقعد با تزریق زیر مخاطی دکستروز 50% در کودکان مبتلا به پرولاپس رکتوم مقاوم به درمان طبی

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 234-239

مرجان جودی؛ مهران هیرادفر؛ علی سلطانیان؛ محمد غروی؛ مهدی فتحی