بررسی امنیت غذایی در افراد ناتوان و دارای معلولیت بر اساس اسناد بین المللی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

3 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه
 حق بر غذا به عنوان یک مفهوم اساسی در حقوق بین­الملل بشری در حمایت از افراد ناتوان و دارای معلولیت، مورد موافقت قرار گرفته است. این حق در بسیاری از اسناد بین­المللی مورد توجه است. دولت­ها به طور خاص متعهد هستند بهره­مندی از حقوق مطرح شده در آن را با استفاده از حداکثر منابع و با تمامی تدابیر مناسب، تأمین کنند.
روش کار
اطلاعات این پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و جستجو در پایگاه ها و منابع اطلاعات علمی اینترنتی و کتب مرتبط در این زمینه جمع­آوری گردیده است.
نتایج
یکی از این حقوق، حق بر غذا در حمایت از افراد ناتوان و دارای معلولیت در فضای سرزمینی می­باشد. از طرفی امنیت غذایی و حق دسترسی پایدار  به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، برای  اینکه  هرگونه تعهدی به حق غذا می­تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شده و برای افراد ناتوان و دارای معلولیت مشکل­ساز شود.
نتیجه گیری  
افرادی که دارای معلولیت، ناتوانی و یا جراحت هستند ممکن است به نیازها و مراقبت­های غذایی مانند سایر افراد جامعه دسترسی نداشته باشند. حتی در صورت داشتن دسترسی، ممکن  است بیش از سایر افراد، نیازمند دریافت مراقبت­ها و غذای مناسب باشند که این مورد می­تواند به علل مختلف اتفاق بیفتد. این مقاله با بررسی حق بر غذا براساس اسناد بین­المللی در حمایت از افراد ناتوان و دارای معلولیت اینگونه استدلال می­نماید که افراد معلول و دارای ناتوانی که طبق اسناد بین­المللی درصد قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می­دهند، به عنوان بخش مهمی از جمعیت همانند دیگران از حق استفاده از غذا برخوردارند اما این مهم مورد غفلت متولیان نباید قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Food Security Assessment of Disabled People with Disabilities Based on International Documents

نویسندگان [English]

  • Seyed Aghil Adyani 1
  • Abomohammad Asgarkhani 2
  • Hatam Sadeghi Ziyazi 3
1 PhD student in International Law, Islamic Azad University, UAE Branch
2 Associate Professor of International Relations, University of Tehran
3 Assistant Professor of International Law, Payame Noor University
چکیده [English]

   -
Abstract
Introduction: The right to food as an essential concept in international human rights law has been endorsed in support of persons with disabilities. This right is addressed in many international documents. Governments in particular are committed to ensuring that the rights set forth in it are utilized to the fullest extent possible and with all appropriate measures.
Materials & Methods: The data of this study were collected by analytical-documentary method and searching in databases and sources of internet scientific information and related books in this field.
  Findings: One of these rights is the right to food in support of the disabled and disabled in the territorial space. On the other hand, food security and sustainable access to food and freedom from hunger are fundamental human rights and cannot be suspended under any circumstances, even in hostilities, because any commitment to the right to food can lead to death by starvation. Disabled people with disabilities.
Conclusion: People with disabilities, disabilities, or injuries may not have access to nutritional needs and care like other people in the community. Even if they have access, they may need more care and nutrition than others, which can happen for a variety of reasons. By examining the right to food on the basis of international documents in support of persons with disabilities and disabilities, this paper argues that persons with disabilities and disabilities who constitute a significant percentage of society according to international documents, As an important part of the population, like others, have the right to use food, but this should not be overlooked by the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Right
  • International Documents
  • Obligations of Governments
  • Disabled and Disabled