بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی. بررسی معیار ها و اصول بهداشت روان  و تاثیرآن در سیک زندگی سالم می باشد. در واقع، سلامت روان عملکرد موفقیت­آمیز عملکرد ذهنی است، که در نتیجة فعالیت­ها و برقراری روابط با افراد دیگر و فراهم آوردن توانایی سازگاری با تغییر و کنار آمدن با مشکلات می­باشد.
روش کار: اطلاعات این پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و جستجو در پایگاه ها و منابع اطلاعات علمی اینترنتی و کتب مرتبط در این زمینه جمع­آوری گردیده است.
نتایج: با توجه به اینکه اصطلاح بیماری روانی به کلیه اختلالات روانی قابل تشخیص اطلاق می­گردد، شرایط بهداشتی که با تغییراتی در تفکر، خلق و خو یا رفتارهای مرتبط با پریشانی یا اختلال در عملکرد همراه است. قابل ذکر است سلامت روان و بیماری روانی دو مفهومِ به هم مرتبط هستند. بنابراین افرادی که از سلامت روانی بهینه برخوردار هستند نیز می­توانند دچار بیماری روانی شوند و افرادی که بیماری روانی ندارند نیز می­توانند از سلامت روانی خوبی برخوردار نباشند.
نتیجه گیری: بمشکلات بهداشت روانی ممکن است در اثر استرس، تنهایی، افسردگی، اضطراب، مشکلات رابطه، مرگ یک فرد عزیز، افکار خودکشی، اندوه، اعتیاد، خودآزاری، اختلالات خلقی مختلف یا سایر بیماری­های روانی با درجه­های مختلف ایجاد شود. لذا در این پژوهش با عنایت به سبک زندگی اسلامی به بررسی بهداشت روانی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mental Health Criteria and Principles and its Impact on Healthy Sikh Life

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohseni 1
  • Jalal Iranmanesh 2
  • Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh 3
1 PhD Student, Department of Law, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.
3 Associate Professor, Department of Law, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: the emergence of divorce phenomenon can influence the women’s cognitive, psychological and communicative processes. the present study was conducted aiming to determine the effectiveness of transactional behavior analysis therapy on life quality and self-esteem of the divorced women.
Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with control group. The statistical population of the current study was all divorced women who referred to consultation centers in the city of Ahvaz in 2017. 30 divorced women were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The divorced women in the experimental group received transactional behavior analysis therapy (Noshadi and Mo’tamedi, 2015).  The questionnaires of life quality (WHO, 1994) and self-esteem (Rosenberg, 1965) were used. The data from the study were analyzed through MANCOVA method.
 Results: the results showed that the transactional behavior analysis therapy has had significant effect on life quality and self-esteem of divorced women (p<0.001).
Conclusion: according to the findings of the present study it can be concluded that the transactional behavior analysis therapy can be used as an efficient method to improve life quality and self-esteem of the divorced women concentrating on the person’s sensual moods, knowing different types of relationship and organizing the person’s time and planning for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional behavior analysis therapy
  • life quality
  • self-esteem
  • divorced women