بررسی ارتباط اسکور سوفا با پیش آگهی بیماران بعد از اعمال جراحی قلب بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، مرکز تحقیقات بیهوشی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری داروسازی، دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)، شهر فاماگوستا، جمهوری ترک قبرس شمالی

3 دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تنها سیستم اسکورینگ بخش مراقبت ویژه جنرال که برای بیماران جراحی قلب به کار می رود اسکور آپاچی می باشد که نیاز به اطلاعات زیادی دارد و احتمال بروز اشتباه وجود دارد. اسکور سوفا یک سیستم ساده است و ممکن است جایگزین خوبی برای ارزیابی بیماران پس از اعمال جراحی قلب باشد.
روش ها: این مطالعه بر روی 100 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی آسان انجام شد .کل نمرات سیستم نمره دهی سوفا بین 0 تا 24 می باشد . هرچه نمره بیمار بالاتر باشد ، میزان مرگ و میر بیمار افزایش می یابد.پارامترهای چک لیست برای هر بیمار به صورت روزانه نمره داده و وضعیت ش-ش ارگان حیاتی بدن ( قلب ، خون ، کبد ، کلیه ، تنفس ، سیستم عصبی مرکزی) بررسی و در چک لیست ثبت شد.
نتایج: نتایج بررسی عملکرد سیستم نمره دهی سوفا نشان داد؛ بهترین نقطه برش برای سوفا 11.5(حساسیت 96.3% و ویژگی 88%) به دست آمد. سطح زیر منحنی راک 0.985 با فاصله اطمینان (0.963و1.00) بود (p<0.001) که نشان دهنده ی قدرت و دقت بالا و معنادار سیستم نمره دهی سوفا در پیش بینی مرگ و میر می باشد. نتایج نشان داد نمرات حاصل از سیستم نمره دهی SOFA در پیش بینی مرگ و میر افراد ارزش کالیبراسیون بالا و مناسبی دارد (2=0.934, p=0.999χ).
نتیجه گیری: سیستم نمره دهی SOFA از دقت، حساسیت و اختصاصیت بالایی در پیشگویی مرگ و میر بیماران بعد از عمل جراحی قلب در ICU برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between SOFA score after Adult Heart Surgery and Prognosis of Patients

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mansouri 1
  • Gholamrea Masoumi 1
  • Saba Satari 2
  • Imaneh Sabourifar 3
1 Associate Professor, Cardiovascular Anesthesia Research Center, Isfahan University
2 Faculty of Pharmacy, Eastern Mediterranean University,Famagusta, North Cyprus, Turkey
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to evaluate the association of SOFA score after heart surgery with prognosis of patients.
Methods: This study was performed on 100 patients admitted to the intensive care unit by convenience sampling method. All grades of the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score range are 0 to 24. Patients with higher score have higher mortality rate. The checklist parameters for each patient were assessed on a daily basis and the status of six vital organs of the body (heart, blood, liver, kidney, respiration, central nervous system) was examined and recorded on check list. Patients’ hospital and ICU staying times were recorded too.
Results: The results of the evaluation of the performance of the SOFA scoring system showed; the best cut point for the SOFA 11.5 (sensitivity 96.3% and 88%) was obtained. Rock 0.985 was 0.985 with a confidence interval of 0.963 and 1.00, indicating high and significant accuracy and accuracy of the SOFA scoring system in predicting mortality. The results showed that the score of the sofa scoring system have high and appropriate mortality predicting calibration value (x2=0.934, P=0.999).
Conclusion: SOFA scoring system has high accuracy, high sensitivity and specificity in predicting mortality after cardiac surgery in ICU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SOFAS Score
  • Intensive care units
  • Mortality
  • Cardiac surgery