کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در اطفال و گزارش موارد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جراحی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 - دانشیار جراحی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جراحی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 - استادیار گروه کودکان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

5 پزشک عمومی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
کوله لیتیازیس (بیماری سنگ صفراوی)، در اطفال به ندرت تشخیص داده می شود. هر چند طی سال های اخیر با استفاده از اولتراسونوگرافی موارد گزارش شده افزایش یافته است. در حال حاضر استاندارد طلائی درمان به ویژه در کودکان، کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک است. با وجود اینکه این روش در سایر کشورها از چندین سال پیش انجام می شده، اما طبق مطالعه حاضر، تا کنون در ایران متداول نبوده است، وگزارشی دراین مورد در منابع فارسی پیدا نشد.
معرفی بیمار
در طی دو سال 1387-1389 از بیست بیمار مبتلا به سنگ صفراوی پنج بیمار تحت کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک قرار گرفته اند،نتایج حاصل از عمل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری
گرچه این موارد اولین موارد انجام شده است ولی با تکمیل وسایل و تجربیات بیشتر امید است در آینده نیازی به جراحی باز کیسه صفرا مگر در موارد خاص نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report on Pediatric Laparoscopic Cholecystectomy

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Raisolsadat 1
  • Mehran Hiradfar 2
  • Marjan Judi 3
  • Fariba Tabrizian Namini 4
  • Fatemeh Riasi 5
1 Assistant Professor of General Pediatric Surgeon, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of General Pediatric Surgeon, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of General Pediatric Surgeon, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Pediatric, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 General Physician, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cholelithiasis (gallstone disease) is not frequent in children. However, in recent years reported cases have been increased by the use of ultrasound examination. Nowadays, gold standard treatment, specially in children, is laparoscopic cholecystectomy. Although this method has been done in other countries as a routine since some years ago, but according to our knowledge, laparoscopic cholecystectomy has not been common in children in Iran until now.
Case report
In period of 2 years (2007-2009) we had 20 cases of cholelithiasis and did laparascopic cholecystectomy on 5 of them, the results of operation on them were presented.
Conclusion
 Although these cases were our first experience, by the perfect results we think would not need to do open cholecystectomy in future, except in rare cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cholelitiasis
  • Cholecystectomy
  • Pediatric laparoscopic cholecystectomy