نویسنده = ������������ ��������
اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر پپتید وابسته به ژن کلسی‌تونین در عضله نعلی موش های صحرایی نر

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

فیروزه خاموردی؛ احمد همت فر؛ مانیا روزبیانی؛ ناصر بهپور


تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور