نویسنده = ������������ ������������ ����������
مقایسه آسیب شناسی روانی در بین انواع گروه های خونی سیستم(ABO)

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1843-1852

حسن سلطانی؛ مجتبی انصاری شهیدی


اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر نشاط ذهنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1764-1774

اکرم ایزدی خواه؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ حسن رضایی جمالویی؛ عباس حقایق