نویسنده = �������������� ����������
تحلیل داده های بیماران دیابتی در راستای خوشه بندی و تجویز دارو براساس الگوریتم پیشنهادی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2358-2368

صفاناز حیدری؛ رضا رادفر؛ محمود البرزی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ علی رجب زاده قطری


تشخیص و طبقه بندی بیماری آلزایمر با بلوک‌های رسوبی سه بعدی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1748-1755

فیروزه رضوی؛ محمد جعفر تارخ؛ محمود البرزی