تشخیص و طبقه بندی بیماری آلزایمر با بلوک‌های رسوبی سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‎های اخیر مطالعات فراوانی برای تجزیه و تحلیل مغز به منظور تشخیص بیماری‎های مغزی انجام شده است که تکنیک‌های یادگیری ماشین نقش به سزایی در ایجاد سیستم‎های هوشمند تشخیصی ایفا کرده‌اند. از بین روش‎های مختلف یادگیری ماشین، روش‎های مبتنی بر یادگیری عمیق در سال‎های اخیر کاربرد گسترده‌ای در ایجاد سیستم‎های هوشمند دستیار پزشکی داشته است که به ایجاد سیستم‌های قدرتمندی جهت تشخیص بیماری منتج شد.
روش کار: در این پژوهش تشخیص بیماران آلزایمری با شبکه عصبی یادگیری عمیق مبتنی بر  بلوک‌های رسوبی سه بعدی ارایه شده است. همچنین روند آموزش و تست روش ارائه شده توسط مجموعه داده ADNI انجام پذیرفت.
نتایج: نتایج حاصل از خروجی این روش در مقایسه با روش‌های ارائه شده در پژوهش‌های قبلی با دقت بالایی عملیات تشخیص و طبقه بندی بیماران آلزایمری انجام گردید.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که یادگیری ماشین با روش‌های یادگیری عمیق می‌تواند زودتر از پزشکان، بیماری آلزایمر را تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis and classification of Alzheimer's disease by 3 D Residual Block

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Razavi 1
  • Mohammad Jafar Tarekh 2
  • Mahmood Alborzi 3
1 Department of Information Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Information Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstract
Introduction: In recent years, many studies have been done to analyze brain diseases in order to identify brain diseases that have a significant role in creating diagnostic intelligent systems. among the different methods of machine learning, deep learning based methods in recent years have been a wide application of the development of intelligent systems, which resulted in the creation of powerful systems for diagnosis of disease.
Method: In this study, the diagnosis of Alzheimer's patients with deep learning neural network is based on method of 3- D Residual  Block. the training and test procedure presented by ADNI data set  
Results: The results showed that the output of this Method were conducted in comparison to the proposed methods, accuracy of diagnose and classification of Alzheimer's disease.
Conclusion: the findings of the present study showed that the machine learning with deep learning methods can diagnose Alzheimer's disease sooner than doctors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer's disease
  • Deep learning
  • 3-Dimensional Residual Block