نویسنده = ������ �������� ���������� ����������
اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 296-308

زهرا سادات گلی؛ لیلا السادات میرصیفی‌فرد؛ حکیمه حسن زاده بنام