نویسنده = سید محمد حسین خاتمی
پیش بینی طلاق عاطفی براساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 786-797

سید محمد حسین خاتمی؛ ابراهیم بهادرخان؛ زهرا بندارکاخکی؛ فاطمه بیانفر


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 368-376

معصومه فضلی غفوری؛ مهیار مقدم؛ سید محمد حسین خاتمی