نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تاثیر تمرین شنا همراه با مصرف امگا 3 بر آیریزین و ترکیب بدنی دختران چاق دارای سندروم داون

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2342-2349

شاهین ریاحی ملایری؛ الهام السادات زینعلی؛ معصومه حسینی؛ مارال جلالی