نویسنده = نیوشا مختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی