نویسنده = �������� ������������������ ���������� ����������
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

سمانه سادات جعفر طباطبائی؛ محسن رفیعی؛ هاله ایل بیگی؛ عصمت سادات عطائی کچوئی؛ سمیه پرتوی فر