نویسنده = �������� ���������� ����������
مقایسه سطح سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی با حاملگی طبیعی

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 80-85

ندا داوریاری؛ رامین رضوی پناه؛ صفورا همایون مهر؛ هما اسکوئیان؛ مرضیه مهاجری؛ نیره قمیان؛ سید محسن قاسمی