نویسنده = فریده مرادی مقدم
ارزیابی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 13-18

سکینه عموئیان؛ فریده مرادی مقدم؛ عباس اسماعیل زاده؛ آرمین عطاران زاده؛ مهدی رحیمی؛ مهدی منتظر


گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 111-111

فریده مرادی مقدم؛ علی مختاری فر؛ حسن سعادت نیا