نویسنده = ���������������� ������ ������
بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 609-615

سید رضا سعیدیان؛ مسعود زینالی؛ علیرضا تیموری؛ سید محمود لطیفی


بررسی اثر اتساع مفصل در درمان بیماران مبتلا به انجماد شانه

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 225-230

سید رضا سعیدیان؛ سید عبدالحسین مهدی نسب؛ مرتضی طهماسبی؛ سید محمود لطیفی