نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������������
تاثیر مایع درمانی وریدی بر علائم بالینی آپاندیسیت حاد

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 164-169

سید محمدعلی رئیس السادات؛ فریبا تبریزیان؛ ناصر دلیلی؛ محمدعلی یعقوبی؛ آرمین الهی فر؛ امیر حسین علیان؛ علیرضا حاتمی؛ مجتبی مشکات