نویسنده = مهدی فتحی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pump

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

مهدی فتحی؛ شهرام امینی؛ قاسم سلطانی؛ زهرا عباسی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ ناهید زیرک؛ نرگس پایاب


3. اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر استرس ادراک شده و فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 669-680

فاطمه حیدریان؛ ایلناز سجادیان؛ مهدی فتحی


4. بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 163-170

احسان قدیمی گیلی؛ مهدی فتحی؛ آدیس کراسکیان؛ حسن احدی