نویسنده = ������������ ��������
بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 361-368

سید جعفر محقق مطلق؛ سعید ممتازی؛ سید نورالدین موسوی نسب؛ عطیه عرب؛ الهام صبوری؛ امین صبوری