کلیدواژه‌ها = تمرینات تعادلی
تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اس

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2501-2513

حمیدرضا طاهری؛ الهه تیموری؛ علیرضا صابری کاخکی


تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 383-391

عزت خداشناس؛ هادی مرادی؛ منیره اسدی قلعه نی؛ الهه حیدری؛ آتنا شمس؛ علی عنایتی؛ مهدی سهرابی