کلیدواژه‌ها = بیماری آلزایمر
تشخیص و طبقه بندی بیماری آلزایمر با بلوک‌های رسوبی سه بعدی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1748-1755

فیروزه رضوی؛ محمد جعفر تارخ؛ محمود البرزی


نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 549-566

فرزین ناصری؛ امیرمحمد احمدزاده؛ سجاد سحاب نگاه