کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2302-2315

سحر همت یار؛ شهریار اقتصادی؛ محمود محمودی؛ آناهیتا هوشیار راد؛ پگاه همت یار


بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان 35 تا 65 ساله شهر مشهد

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 226-235

محمد صفریان؛ مناالسادات شجاعی زاده؛ مجید غیور مبرهن؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محسن نعمتی؛ امیررضا رضوی