کلیدواژه‌ها = روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی مؤثر است
بررسی اثربخشی روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2196-2187

زهرا ژیلا درخشانپور؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ سیده محبوبه خاکپورشمس‌آبادی؛ فائزه بحری