کلیدواژه‌ها = نظارت و شفافیت مالی
طراحی مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران در دوران شیوع کووید- ۱۹

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

سید محمد زهیر غرضی؛ عطالله ابطحی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ ندا سلیمانی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی