کلیدواژه‌ها = ورزش هوازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 117-122

پیوند رباطی؛ حسن مظفری خسروی؛ آزاده نجارزاده؛ علی دهقان؛ الناز خرمی


2. تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 904-912

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی