کلیدواژه‌ها = رتینوپاتی
بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود –

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 477-484

سیده مهتاب میراستوار مقدم؛ محمد رضا خادمی؛ مرتضی فارسی؛ هادی عبدالهی


رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 42-48

شکوفه بنکداران؛ علی اوسط لطفی


بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 756-761

محمد علی یعقوبی؛ شکوفه بنکداران؛ ناصر شعیبی؛ امین نبوی