دوره و شماره: دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398 (ویژه روانشناسی) 
4. تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان

صفحه 439-450

لیدا اسعدی طهرانی؛ مهدیه صالحی؛ مجتبی امیری‌مجد؛ آنیتا باغداساریانس؛ نورعلی فرخی


5. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان

صفحه 456-464

الهام نقاش‌زاده؛ جواد خلعتبری؛ سید علی حسینی المدنی؛ حسن اسدزاده دهرایی؛ علیرضا محمدی‌آریا


8. نقش میانجی‌گری نمایه توده بدنی در پیش‌بینی عملکرد جنسی بر اساس هویت جنسیتی زنان

صفحه 490-497

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه‌نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور


مقاله پژوهشی

9. اثربخشى ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن

صفحه 497-506

بهاره سالاریان؛ آرزو شمالی اسکویی؛ مسعود عارف‌نظری


مقاله پژوهشی

13. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی

صفحه 536-547

شهره مرتضایی شمیرانی؛ بیوک تاجری؛ باقر ثنایی ذاکر؛ شیدا سوداگر؛ فرحناز مسچی


20. رابطه کنترل هیجان و نظم جویی هیجان با رضایت زناشویی درزوجین 20- 45 ساله

صفحه 614-623

امیر نامدار؛ سعید سرابیان؛ نرجس خاتون ذبیحی حصاری


28. ارتباط بین رهبری معنوی و حس خودشکوفایی در ورزشکاران

صفحه 692-698

زهره طالبی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


29. تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افسردگی، انعطاف پذیری شناختی در بیماران دیابتی

صفحه 699-711

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ علیرضا میر شرف الدین


36. پیش بینی طلاق عاطفی براساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

صفحه 786-797

سید محمد حسین خاتمی؛ ابراهیم بهادرخان؛ زهرا بندارکاخکی؛ فاطمه بیانفر