دوره و شماره: دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398 (ویژه روانشناسی) 
تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان

صفحه 439-450

لیدا اسعدی طهرانی؛ مهدیه صالحی؛ مجتبی امیری‌مجد؛ آنیتا باغداساریانس؛ نورعلی فرخی


تأثیر شخصیت کنشگرا بر عملکرد شغلی کارکنان

مصطفی اکرامی؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی ‌مقدم؛ محمدرحیم نجف‌زاده


اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان

صفحه 456-464

الهام نقاش‌زاده؛ جواد خلعتبری؛ سید علی حسینی المدنی؛ حسن اسدزاده دهرایی؛ علیرضا محمدی‌آریا


مدیریت محتوای تبلیغات تجاری سلامت محور در رسانه ملی

نادعلی مرادی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ داود نعمتی انارکی؛ ندا سلیمانی


نقش میانجی‌گری نمایه توده بدنی در پیش‌بینی عملکرد جنسی بر اساس هویت جنسیتی زنان

صفحه 490-497

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه‌نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور


مقاله پژوهشی

تشخیص و طبقه بندی بیماری آلزایمر با بلوک‌های رسوبی سه بعدی

صفحه 1748-1755

فیروزه رضوی؛ محمد جعفر تارخ؛ محمود البرزی


اثربخشى ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن

صفحه 497-506

بهاره سالاریان؛ آرزو شمالی اسکویی؛ مسعود عارف‌نظری


مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و کاهش علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی

صفحه 1671-1683

محسن بیات؛ محمد نریمانی؛ سجاد بشر پور؛ محسن فکری شیران؛ کیوان ثریا طائفه دلائی؛ فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل


نقش نگرش به رشته‌ی تحصیلی_آینده‌ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

صفحه 1804-1814

فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی؛ محسن بیات؛ محسن فکری شیران


اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

صفحه 1945-1959

فاطمه محمدی؛ مریم میرزائی؛ نسرین سلطانی؛ مونا فدایی


تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افسردگی، انعطاف پذیری شناختی در بیماران دیابتی

صفحه 699-711

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ علیرضا میر شرف الدین


پیش بینی طلاق عاطفی براساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

صفحه 786-797

سید محمد حسین خاتمی؛ ابراهیم بهادرخان؛ زهرا بندارکاخکی؛ فاطمه بیانفر


بررسی ویژگیهای شخصیتی وشایستگی در مدیران و رابطه آن با کیفیت کاری آنان

علی تقوی مقدم؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی؛ علیرضا مهرآذین