بررسی ارتباط علائم بالینی وآسیب‌شناسی کلیه در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوسیستمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - استادیار نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 پزشک خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
درگیری کلیه یکی از علل مهم مرگ‌و‌میر و از‌کار‌افتادگی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک (SLE) می‌‌باشد. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی بالینی و ارزیابی شدت نفریت لوپوسی و تفکیک انواع پاتولوژیک آن و بررسی تاثیر علل مختلف در پیش آگهی با توجه به منطقه جغرافیایی انجام شده است.
روش کار
 این بررسیِِ توصیفی آینده نگر، از سال 1380-1385 بر 34 مورد مبتلا به SLE که به بخش و درمانگاه داخلی مرکز پزشکی قائم(عج) مراجعه کرده بودند، انجام شد. همه بیماران تحت بیوپسی کلیه قرار گرفته و ارزیابی نمونه‌ها براساس تقسیم‌بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) انجام گرفت. ویژگی‌های فردی، بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک بیماران ثبت شده و عوامل موثر در پیش‌آگهی لوپوس یا نفریت لوپوسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج
 از 34 بیمار بررسی شده، 32 نفر زن و 2 نفر مرد بودند. متوسط سن بیماران در زمان تشخیص 05/12 ±12/25 سال بود. تمام بیماران در زمان مراجعه درگیری کلیه داشتند. شایع‌ترین ضایعه آسیب‌شناسی کلیه در این بیماران گلومرولونفریت پرلیفراتیو منتشر بود. کلاس چهار نفریت لوپوسی مهمترین عامل موثر درتعیین پیش آگهی بود (04/0p=).
نتیجه گیری
شیوع سنی و جنسی نفریت لوپوسی در این منطقه با نقاط دیگر هم خوانی دارد. احتمال بقای 5 سال بیماران شبیه به مناطق دیگر، اما احتمال بقای 5 سال کلیه بیشتر از مناطق دیگر است. مطالعه تاکید می کند که بیوپسی کلیه تنها روش قابل دسترسی برای تشخیص و طبقه‌بندی نفریت لوپوسی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relational Study of Clinical Findings and Renal Pathology in Systemic Lupus Erythematosus Patients

نویسندگان [English]

  • Nayyereh Saadati 1
  • Maryam Hami 2
  • Ataollah Behroz Aghdam 3
  • Baharam Naghibzadeh 4
1 Associate Professor of Rheumatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Nephrology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 - Professor of Nephrology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Renal biopsy plays a very important role in diagnosis, and treatment of patients with systemic lupus erythematosus (SLE). The purpose of our study was to assess the role of renal biopsy in determining the prognosis of SLE.
 Materials and Methods
In this prospective review, which was pereformed in the Department of Internal Medicine of Gheam Medical Center, we studied 34 SLE patients for 5 years. After acquiring medical history and a routine general physical examination, clinical and serological characteristics of all patients were consecutively collected in questionnaires.
Results
Of 34 patients, 32 were female and 2 were male. The median age of patients was 25.12±12.05 years. All of them had lupus nephritis. The most common type of renal pathology was class IV lupus nephritis. Patients with class IV lupus nephritis had the worst prognosis.
Conclusion
Age, sex and renal pathology prevalence in the present study is similar to other studies. Lupus nephritis remains a strong predictor for development of end-stage renal disease (ESRD) and death in patients with SLE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lupus nephritis
  • Renal
  • systemic lupus erythematosus