دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 201-254 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط علائم بالینی وآسیب‌شناسی کلیه در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوسیستمیک

صفحه 218-224

نیره سعادتی؛ مریم حامی؛ عطااله بهروز اقدم؛ بهرام نقیب زاده


بررسی اثر اتساع مفصل در درمان بیماران مبتلا به انجماد شانه

صفحه 225-230

سید رضا سعیدیان؛ سید عبدالحسین مهدی نسب؛ مرتضی طهماسبی؛ سید محمود لطیفی


شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

صفحه 237-241

سعید کاراموزیان؛ احسان کیخسروی؛ فرهاد صراف زاده؛ مهرداد نوروزی؛ حمید جنگی اقدم


گزارش یک مورد هیپرپلازی رژنراتیو ندولار (NRH)

صفحه 250-254

احمد خسروی؛ طاهره فخاریان تربتی؛ کامران غفارزادگان؛ مسعود پزشکی راد