تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انجام رویه رگ گیری و تزریق در کودکان امری بسیار دردناک و اضطراب آور است. قرار گرفتن کودک در معرض درد و اضظراب شدید می تواند سبب ایجاد مشکلات روحی و روانی در کودکان شود. روش های متعددی برای کاهش درد هنگام تزریق در کوردکان وجود دارد. ما در این مطالعه برآنیم تا به بررسی دو روش دارویی و غیر دارویی در کاهش شدت درد در کودکان در هنگام تزریق بپردازیم.
روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک، تمام مقالات ایرانی چاپ شده به زبان فارسی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Sid،Medlib ، Google scholar،Magiran و Iran Medex با کلید واژه های فارسی؛ کنترل درد، رگ گیری، تزریق و انحراف فکر در کودکان جست و جو شد. از بین مقالات متعدد بدست آمده، بیست مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مطالعات بررسی شده، عمدتا به مقایسه روش های دارویی مانند استفاده از کرم املا و روش های غیر دارویی مانند انحراف فکر(موسیقی، حباب سازی، لمس، طب فشاری، توپ موزیکال، تزریق بر روی عروسک، ماساژ، روش های آرام سازی، تمرین های تنفسی) پرداخته شده بود. در این میان روش های انحراف فکر، رایج ترین روش مورد پژوهش برای کاهش درد هنگام رگ گیری کودکان بوده است. اکثر مطالعات بررسی شده استفاده از روش های غیر دارویی برای کاهش احساس درد کودکان، نتایج مثبتی برای استفاده از این روش ها ارائه دادند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان داد که روش های غیر دارویی تاثیر بیشتری در کنترل درد کودکان هنگام تزریق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pharmacological and non-pharmacological methods on reducing the severity of pain when injected in children: A systematic review study

نویسندگان [English]

  • Ayoub Tavakolian 1
  • Mohsen Ebrahimimn 2
  • Seyed reza Ahmadi 2
  • Mahdi Foroughian 2
  • Seyed Reza Habibzadeh 2
1 Department of Emergency Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Department of Emergency Medicine.Faculty of medicine. Mashhad University of Medical Sciences.Mashad.Iran
چکیده [English]

Introduction: It is very painful and anxious for children to undergo venous and injection procedures. Exposure to severe pain and anxiety can cause mental health problems in children. There are several ways to reduce pain when injecting cocaine. In this study, we examine both pharmacological and non-pharmacological methods of reducing the severity of pain in children during injection.
Methods: In this study, a systematic review of all Iranian articles published in Persian by searching Sid, Medlib, Google scholar, Magiran and Iran Medex databases with Persian keywords; pain control, vein taking, injection and thought diversion Searched in children. Of the many articles, twenty were reviewed.
Results: In various studies on the role of pharmacological and non-pharmacological methods such as; use of spelling cream, thought deviation (music, bubble making, touch, acupressure, musical ball, injection on doll, massage, relaxation methods, exercises Respiratory problems, etc., are among the most common methods used for painful procedures that take a short time. Therefore, interventions should be used to reduce the feeling of pain in children. , Used.
Conclusion: The results of studies showed that non-pharmacological methods have a greater effect on controlling children's pain during injection. Also, because non-pharmacological methods (thought deviation) are much less expensive and cost-effective than pharmaceutical methods (spelling cream), so different methods of thought deviation can be a good alternative to non-pharmaceutical methods such as spelling cream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought Deviation
  • Pain Control
  • Children
  • Vein
  • Injection