دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399 (مهر- آبان 99) 
11. بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

سیروان زارعی؛ لیلا قنبری؛ بهاره کنعانی؛ شیلان امیری حسینی؛ امیر زارعی


مقاله مروری

14. تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

ایوب توکلیان؛ محسن ابراهیمی؛ سید رضا احمدی؛ مهدی فروغیان؛ سید رضا حبیب زاده


20. تبیین مؤلفه‌‌های آموزش و پرورش استاندارد

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


31. تاثیر روش آموزشی مونته‌سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر

مهدی نوروزی؛ سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ محمد کارگر؛ محمد بهروزی