پنوموسفال شدید پس از عمل جراحی آندوسکوپیک پولیپکتومی سینوس ماگزیلاری از طریق بینی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه نفرولوژی ، بیمارستان قائم ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

چکیده

بروز پنوموسفال در نتیجه تروما، مداخلات جراحی، عفونت ها و بدخیمی ها امکان پذیر بوده که می توانند علایم بالینی متفاوتی بر حسب میزان حجم هوا داشته باشند. در این مطالعه بیماری با پنوموسفال شدید پس از اقدام جراحی اندوسکوپیک بینی معرفی می شود.
بیمار آقای 47 ساله ای است که با سردرد شدید و تهوع استفراغ به اورژانس مراجعه نموده است. این سردرد به تدریج طی 2 روز اخیر تشدید یافته که پاسخی به درمان های ضد درد نیز نداشته است. بیمار سابقه عمل جراحی آندوسکوپیک پولیپکتومی سینوس ماگزیلاری از طریق بینی را میدهد که پس از ارزیابی تصویربرداری سی تی اسکن مغزی بیمار پنوموسفال شدید به دنبال این عمل جراحی نشان داد که با درمانهای حمایتی و عمل جراحی ترمیمی علایم بیمار برطرف و بیمار ترخیص گردید.
نتیجه گیری: در بیماران با سابقه مداخله جراحی در نواحی سینوس حتما به بروز تظاهرات نورولوژیک و بروز پنوموسفال توجه ویژه داشته باشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Severe pneumocephalus after endoscopic maxillary sinus polypectomy

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Habibzadeh 1
  • Mahdi Foroughian 1
  • Hamid Eshraghi 2
1 Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
2 Department of Nephrology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

introduction: Pneumocephalus may be the result of trauma, surgical interventions, infections, and malignancies. Pneumocephalus can have different clinical symptoms depending on the volume of Pneumocephalus in the patients. In this study, a patient that admitted to emergency department with severe pneumocephalus after endoscopic nasal surgery discussed.
The patient is a 47-year-old man who presented to the emergency department with severe headache and nausea/ vomiting. Patient describe a headache that gradually worsened over the last 2 days, with no response to analgesic treatments. After taking history from the patient he described a history of endoscopic maxillary sinus polypectomy surgery few days ago. After imaging studies in this patient brain CT scan showed severe Pneumocephalus. The patient treatment consist of supportive care and reconstructive surgery. After that symptoms of patient resolved and he discharged from hospital.
Conclusion:
In patients with a history of surgical intervention in the sinus we must pay particular attention to neurologic manifestations and pneumocephalus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pneumocephalus
  • endoscopic surgery
  • headache
1- Marx J, Hockberger R, Walls R. Rosen's Emergency Medicine-Concepts and Clinical Practice E-Book: 2-
Volume Set. Elsevier Health Sciences; 2013 Aug 1.
2- Das JM, Bajaj J. Pneumocephalus. InStatPearls [Internet] 2019 Dec 3. StatPearls Publishing. Available at
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535412/.
3- Pishbin E, Azarfardian N, Salarirad M, Ganjeifar B. Spontaneous nontraumatic pneumocephalus: a case
report. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 Jul;17(7).
4- Baba M, Tarar O, Syed A. A rare case of spontaneous pneumocephalus associated with nontraumatic
cerebrospinal fluid leak. Case reports in neurological medicine. 2016 Jan 1;2016.
5- Shete M. MD; Sandeep Samant, MD A Case of Pneumocephalus Secondary to Sphenoid Sinus
Barotrauma After Air Travel and Review of Literature. Poster Design & Printing by Genigraphics. 2012.
6- Kankane VK, Jaiswal G, Gupta TK delayed tension. Posttraumatic pneumocephalus: Rare case with
review of literature. Asian journal of neurosurgery. 2016;11(4):343.
7- Captains DN, Lopatin AS, Potapov AA. Endoscopic diagnosis and treatment of nasal liquorrhea. M
Practical Medicine. 2015:186-90.
8- Webber-Jones JE. Tension pneumocephalus. Journal of Neuroscience Nursing. 2005 1;37(5):272-276.
9- Gore PA, Maan H, Chang S, Pitt AM, Spetzler RF, Nakaji P. Normobaric oxygen therapy strategies in the
treatment of postcraniotomy pneumocephalus. Journal of neurosurgery. 2008 1;108(5):926-9.