ارتباط مسیر پیام‌رسانی هیپو با فرایند میلیناسیون در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 بخش ژنتیک، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری‎های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی ، دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان، ایران

چکیده

 مالتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) یک بیماری خود ایمنی التهابی بوده که منجر به تخریب میلین و تحلیل آکسونی می‏گردد. از آن‌جا که ام‌اس از شایع‌‌ترین بیماری‌‌های نورولوژیک، بویژه در جوانان است، به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی در سلامت عمومی مطرح می‌شود. بنابراین، شناخت مکانیسم‌های مولکولی که در ایجاد و پیشرفت ام‌اس نقش دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است. مکانیسم‌های مولکولی فراوانی فرآیند میلیناسیون در سیستم عصبی را کنترل نموده و هرگونه تغییر در این مکانیسم‌های تنظیمی منجر به اختلال در فرآیند میلیناسیون می‎شود. درمان‌های فعلی مکانیسم ایمنی دخیل در روند بیماری را کنترل نموده و بنابراین فقط در مراحل اولیه بیماری مؤثر هستند و هیچ تأثیری در میلیناسیون مجدد آکسون ها ندارند. اما درمان‌هایی که میلیناسیون مجدد را تقویت می‌کنند، امکان تأخیر یا جلوگیری از ناتوانی را فراهم می‌کنند. مطالعات اخیر به بررسی نقش ژن‌های کلیدی مسیر هیپو در میلیناسیون سلول‌های گلیال میلینه کننده پرداخته‌اند. طبق این مطالعات، فعالیت YAP1 / TAZ و تنظیم منفی آن در مسیر هیپو از طریق CRB3 که یک فاکتور قطبیت سلولی است، سنتز غلاف میلین را تنظیم می‌کند. بنابراین، عدم تنظیم این ژن‌ها می‌تواند در بیماری‌زایی بسیاری از بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی نقش بسزایی داشته باشد. از آنجا که تا کنون مرور جامعی از ارتباط مسیر سیگنالینگ هیپو با بیماری ام‌اس انجام نشده است؛ در این مطالعه ضمن مروری غیر سیستماتیک و کلی بر بیماری ام‌اس و فاکتورهای استعداد ابتلا به این بیماری، به بررسی مسیر پیام‌رسانی هیپو به عنوان یک مسیر دخیل در نقص فرآیند میلیناسیون در بیماری ام‌اس پرداخته می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Hippo signaling pathway and myelination process in the Multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Sheyda Khalilian 1
  • Fariba Dehghanian 1
  • Zohreh Hojati 2
1 Division of Genetics, Department of Cellular and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Division of Genetics, Department of Cellular and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Multiple sclerosis is an autoimmune inflammatory disease that causes the destruction of myelin and axonal degeneration. Given that multiple sclerosis is one of the most common neurological diseases, especially in young people, this disease is one of the main public health concerns. Therefore, it is important to understand the molecular mechanisms involved in the development of MS. Many molecular mechanisms control the process of myelination in the nervous system, and any changes in these regulatory mechanisms lead to impaired myelination. Current therapies have focus on controling the immune mechanisms involved in the disease process and are therefore only effective in the early stages of the disease and have no effect on axonal remyelination. But, therapies that reinforce the remyelination process may delay or prevent disability. Some recent studies have investigated the role of key genes of the Hippo signaling pathway in the myelination process of myelinating glial cells. According to these studies, the activity of YAP1/TAZ and its negative regulation in the Hippo pathway via CRB3, a cellular polarization factor, regulates myelin sheath synthesis. Thus, dysregulation of these genes can play a major role in the pathogenesis of many diseases related to the nervous system. Because there is no comprehensive review of the relationship between the hippo signaling pathway and multiple sclerosis; in this study, in addition to a narrative review of MS and its predisposing factors, the Hippo pathway as a pathway implicated in the defect of the myelination process in MS was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Hippo Pathway
  • Myelin
  • Cell Polarity